benim bir kolaylığım var;genel kabulleri kuşkuyla karşılıyor ve doğruyu tersinde arıyorum !...
Türk Dili
turkdil@eminyavuz.com
Türk Dili
Dil, Dil'in özellikleri, Dil'in önemi. 19.10.2017
Dil, en basit tanımıyla insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir iletişim aracıdır. Dili bütün özellikleriyle ifade eden bir tanım yapmak zordur. Muharrem Ergin’in dil tanımı diğerlerine göre daha kapsamlıdır:
“İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimai bir müessesedir.” (Muharrem Ergin)
Dil, herşeyden önce bir anlaşma aracı olduğuna göre bu aracın özellikleri iyi bilinmeli ve buna göre kullanılmalıdır. Nasıl ki bir otomobilin teknik talimatnamesinde yazılan esaslara ve trafik kurallarına uygun biçimde kullanılması gerekiyorsa doğal bir araç olan dil de kendine özgü kurallarına göre kullanılmalı ki asıl işlevini yerine getirebilsin.

Dilin Özellikleri
1. Anlaşma aracıdır: 
Dilin birinci ve asıl işlevi anlaşma aracı olmasıdır.
2. Doğallık
3. Kuralları vardır
4. Canlılık
5. Gizli antlaşmalar sistemi olması
6. Milletin ortak malı olması
7. Sosyallik

DİLİN MİLLET HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Bir milleti ayakta tutan, onun varlığını ve devamını sağlayan, millî şuuru besleyen, bir millete mensup olma hazzını veren ve bireylerini birbirine yaklaştırarak onlar arasında birlik yaratan unsur olarak dilin, millet hayatındaki yeri çok önemlidir. Öyle ki milletin varlığı, dilin varlığıyla mümkündür.
Millî varlığın korunmasıyla dilin korunması arasında çok sıkı bir ilgi vardır.
Bir milletin dili bozulursa kültüründe sıkıntılar ortaya çıkar.
Düşünce, sanat ve edebiyat alanlarında çöküntü başlar. Dil asıl işlevini (insanlar arasında anlaşma aracı olma) yerine getiremez.
Dil, milletin manevi gücünün aynasıdır. Bir milletin kültürel değerlerini oluşturan ve o milleti ayakta tutan; edebiyatı, sanatı, bilim ve tekniği, dünya görüşü, ahlak anlayışı, müziği... geçmişten günümüze ancak dil sayesinde aktarılmaktadır.
Dolayısıyla dilin korunmasıyla millî varlığın korunmasını aynı seviyede algılamak gerekir.
sorumluluk reddi:
bu site bilgi paylaşımına katkı sağlamak gayesiyle hazırlanmaktadır. Herhangi bir menfaat sağlamak gibi bir beklentisi yoktur. Şahıs, kurum ve kuruluşların telif haklarına saygı duyar. Sitede yayınlanan herhangi bir materyalin telif uyarısı yapıldığı zaman ivedilikle siteden kaldırılır.
telif, ihtar ve uyarı için e-posta adresimize bilgi verilmesi yeterli olacaktır. eposta:iletisim@eminyavuz.net
Sitede yayınlanan herhangi bir içeriği ya da eklerini kullanmayınız, kopyalamayınız, yaymayınız, başka kişilere yönlendirmeyiniz, içerik ve eklerini herhangi bir kopyasını muhafaza etmeyiniz.
sitede yayınlanan herhangi bir içeriğin kullanılması nedeniyle sitemiz hiç kimseye karşı sorumlu tutulamaz. Kullanım riski sizindir. Ticari, Tıbbi, Hukuki, Medeni, Siyasi, Mesleki, kültürel, dini, Ahlaki ve diğer herhangi bir hususta öneri vermez.
sitemiz, sitede bulunan içeriklerin geçerliliğini, kesinliğini garanti etmez. Sitede yayınlanan, bilgilerinin değişikliğe uğramaması, bütünlüğünün ve gizliliğin korunması konusunda garanti vermemekte olup, size verebileceği herhangi bir zarardan da sorumlu değildir.