benim bir kolaylığım var;genel kabulleri kuşkuyla karşılıyor ve doğruyu tersinde arıyorum !...
Bilim insanları zekâ ile ilgili 1000 yeni gen buldu  26.7.2018
Bilim insanları zekâ ile ilgili 1000 yeni gen buldu
Araştırmacılar, çoğu bilinmeyen zekâ ile ilgili 1016 spesifik gen buldu.
Uluslararası bir ekip, zekâ ile genetik arasındaki ilişkiyi araştıran geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirdi bu çalışmalar sırasında 190 yeni genomik bölge ve zekâ ile bağlantılı 939 yeni geni keşfettiler.
Hollanda’daki Vrije Üniversitesi’nden istatistiki genetikçi Danielle Posthuma önderliğinde yürütülen çalışmalar, 14 bağımsız Avrupa soy kökeninden yaklaşık 270.000 kişilik genom çapında ortaklık çalışması (GWAS) gerçekleştirildi.
Tüm bu insanlar, zekâ ölçen nörobilişsel testlere katıldı ve katılımcıların DNA’larında tekli nükleotid polimorfizmleri (SNP) olarak adlandırılan varyasyonlarla karşılaşıldığında, hangi mutasyonların yüksek zekâ ile ilişkili olduğunu görebiliriz.
Örnekte tespit edilen 9 milyondan fazla mutasyondan, Posthuma’nın ekibi, zekâ ile ilişkili, DNA kodundaki 205 bölgeyi ve 1016 spesifik geni keşfetti.
Ekibe göre, bu zekâ genleri ile Alzheimer hastalığı, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, depresif semptomlar ve şizofreni arasında negatif korelasyon bulunmakta.
Ancak bu genler, artan otizm örnekleri ve uzun ömürlülük ile ilişkilendirilir. Bu genetik temellere sahip olan insanların da uzun ömürlü olabileceği ön görülür.
Araştırmacılar, “Sonuçlarımız hem bilişsel işlevsellik hem de nörolojik ve psikiyatrik özelliklerde yer alan genetik süreçlerde örtüşen ve bu korelasyonlara yol açabilecek nedensel ilişkilere işaret eden kanıtlar sunduğunu gösteriyor.” diyor. “Bu sonuçlar bilişsel işlevlerin biyolojik temellerini anlamak için önemlidir, ilgili nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların anlaşılmasını sağlar.”
Bu çalışma, Posthuma liderliğindeki benzer araştırmalara dayanıyor ancak bu kez araştırmacılar sadece zekâ ile bağlantılı 40 yeni gen tespit etti.
Posthuma liderliğindeki farklı bir çalışmada, araştırmacılar bir başka büyük GWAS gerçekleştirir. 449.484 kişiden oluşan bu çalışma ile, nevrotiklikle (duygusal dengesizlik) ilgili 136 genom çapında, önemli bölge ve 599 dolaylı gen tanımlandı.
Genetik bölgelerin 124’ü bilim için yeniydi ve araştırmacılar, bulunan bölgelerden 16’sının nevrotiklik ile ilişkili olduğunu tespit ettiler. Bu çalışma depresyon, anksiyete ve şizofreninin güç koşullarına neyin yardım ettiğini anlamak için atılmış büyük bir adım.
Ekibe göre, nevrotikliğin iki farklı altkümesi vardır. Biri ‘bunalımlı etki’, diğeri ise ‘endişe etkisi’ ile ilgilidir. Şu anda duygusal dengesizliğin nörobiyolojisini açığa çıkarmaya katkıda bulunmak için çalışmaları yürütüyorlar.
kaynak: Merve DARTAR
http://www.bilim.org/bilim-insanlari-zeka-ile-ilgili-1000-yeni-gen-buldu/ Kaynak: sciencealert.com
sorumluluk reddi:
bu site bilgi paylaşımına katkı sağlamak gayesiyle hazırlanmaktadır. Herhangi bir menfaat sağlamak gibi bir beklentisi yoktur. Şahıs, kurum ve kuruluşların telif haklarına saygı duyar. Sitede yayınlanan herhangi bir materyalin telif uyarısı yapıldığı zaman ivedilikle siteden kaldırılır.
telif, ihtar ve uyarı için e-posta adresimize bilgi verilmesi yeterli olacaktır. eposta:iletisim@eminyavuz.net
Sitede yayınlanan herhangi bir içeriği ya da eklerini kullanmayınız, kopyalamayınız, yaymayınız, başka kişilere yönlendirmeyiniz, içerik ve eklerini herhangi bir kopyasını muhafaza etmeyiniz.
sitede yayınlanan herhangi bir içeriğin kullanılması nedeniyle sitemiz hiç kimseye karşı sorumlu tutulamaz. Kullanım riski sizindir. Ticari, Tıbbi, Hukuki, Medeni, Siyasi, Mesleki, kültürel, dini, Ahlaki ve diğer herhangi bir hususta öneri vermez.
sitemiz, sitede bulunan içeriklerin geçerliliğini, kesinliğini garanti etmez. Sitede yayınlanan, bilgilerinin değişikliğe uğramaması, bütünlüğünün ve gizliliğin korunması konusunda garanti vermemekte olup, size verebileceği herhangi bir zarardan da sorumlu değildir.